top of page

FAQ's

 • HOE MAAK IK EEN AFSPRAAK?
  Behandelingen gebeuren uitsluitend na afspraak Een afspraak vastleggen kan enkel via de praktijk of telefonisch Bij gebruik van het invulformulier op de Homepage zal met u contact worden opgenomen voor het vastleggen van een afspraak Via het contactformulier kan géén afspraak worden vastgelegd
 • HOE ANNULEER IK EEN AFSPRAAK?
  Wanneer u verhinderd bent, dient u uw afspraak zo vlug mogelijk te annuleren (tot maximaal 24u op voorhand) Wanneer u niet of niet tijdig verwittigt, kan een administratieve kost aangerekend worden
 • WAT BRENG IK MEE BIJ DE EERSTE CONSULTATIE?
  Een geldig doktersvoorschrift Let wel, een behandeling moet binnen de 2 maanden na het uitschrijven van het voorschrift opstarten (Vroegere) onderzoeksverslagen, medische beeldvorming, goedkeuringen F- of E-pathologie, ... Identiteitskaart Gemakkelijke kledij Grote handdoek
 • HOE EN WANNEER MOET IK BETALEN?
  De betaling van uw behandeling gebeurt op basis van een factuur Bij nalatigheid van betaling zijn we verplicht de betaling te vorderen via gerechtelijke weg. Alle kosten zijn dan voor de wanbetaler De tarieven zijn vastgelegd door het RIZIV
 • HOEVEEL BEHANDELINGEN WORDEN TERUGBETAALD?
  Per kalenderjaar heeft u recht op 18 kinesitherapiebehandelingen Nadien kunnen deze behandelingen verdergaan maar aan een verminderde terugbetaling Voor een andere courante aandoening kan u opnieuw 18 kinesitherapiebehandelingen ondergaan binnen datzelfde kalenderjaar Voor acute problemen (na operaties, zware fracturen, gangproblemen bij ouderen, ...) gelden andere terugbetalingsmodaliteiten (F-pathologie). Men krijgt dan 60 behandelingen per behandelingsjaar aan de normale terugbetaling. Voor chronische aandoeningen (reuma, MS, post CVA, Parkinson, COPD, ...) waarvoor een langdurige behandeling vereist is, gelden verhoogde terugbetaling en onbeperkt aantal behandelingen mits goedkeuring door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds (E-pathologie).
bottom of page